Skip til hoved indholdet
    Hjem Fagfolk Plejeboliger og Bosteder

Plejeboliger og Bosteder

Siden her er til dig der arbejder i Plejeboliger, på Bosteder eller lignende i Assens Kommune

Her kan du få informationer om stort og småt, der knytter sig til dit  arbejde med mad, måltider, ernæring og egenkontrol 

Derudover indeholder den også forskellige guides og links, der kan være relevante i din hverdag.

Find link til print her

Egenkontrol

Alle Plejeboligerne er registrerede og autoriserede og skal have et egenkontrolsprogram og dokumenterer de udpegede kritiske kontrolpunkter.

Assens Madservice har udviklet et egenkontrols program til brug i Plejeboligerne og følger løbende op, når der kommer nye krav.

Det anbefales, at plejeboligerne bruger dette program, men det er ikke et krav.

Egenkontrolsprogrammet fra Assens Madservice er lavet i samarbejde med Mortalin Fødevaresikkerhed.

Der er fra 1.november 2014 ikke længere krav om uddannelse i fødevarehygiejne. På alle arbejdspladser der arbejder med fødevarer gælder det dog stadig, at personalet skal instrueres i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det arbejde, de udfører. Instruktionen skal gives fra første ansættelsesdag.
Det er lederen af arbejdspladsen, der er ansvarlig for, at personalet har den rette instruktion.

Egenkontrolsprogram

Her findes 2 af de i alt 13 sider i Egenkontrolsprogrammet.

Hvis I ønsker det fulde Egenkontrolsprogram eller bilag dertil skal I kontakte os på madservice@assens.dk

 

0.0 Indholdsfortegnelse .pdf

 

1.0a Baggrundsoplysninger og procedure.pdf

Assens Kommunes Madservice
Odensevej 29D
5610 Assens

Telefon: 64 74 69 55

Nyttige links