Hvem er vi

Projekt Mad og Måltider

I januar 2015 startede projekt ”Mad og Måltider”, som er et etårigt projektsamarbejde mellem Assens Madservice og Assens Kommunes plejeboliger. Projektets overordnede formål er at forbedre måltiderne og ernæringstilstanden for de ældre beboere i kommunens plejeboliger. Line Kattai Ulrikkeholm arbejder som projektleder på projektet og var i starten ude at snakke med en stor del af de ældre beboere for at høre, hvor tilfredse de var med maden. Heldigvis viste undersøgelsen, at 85% af de 86 adspurgte var glade for den mad, de fik leveret fra Madservice.

Projektets fokuspunkter

Projektet har overordnet haft tre fokuspunkter 

 •  Fokus på en hensigtsmæssig opvarmning af maden i
   plejeboligerne som skaber duft og følelsen af, at maden er tilberedt på stedet
 •  Forbedring af kosten til småt spisende, som vil sikre,
   at den småt spisende beboer får en kost med masser af energi og et højt
   protein indhold, som det anbefales til ældre.
 •  Implementering af ernæringsscreening som skal
   medvirke til at fastlægge ernæringstiltag til beboere, der har behov for det –
   i sidste ende for at undgå uplanlagte vægttab og nedsættelse af funktionsevne

 

Status på projektet

Kosten til småt spisende er sat i gang, og de første beboere har bestilt den.
Den store forskel består i, at hoved- og biretten nu ledsages af tre energitætte mellemmåltider, 
som den småt spisende kan fordele over dagen.
Der er lagt vægt på, at disse mellemmåltider har et energiindhold på 1000-1500 kJ
og 8-10 gram protein – samtidig er det små størrelser, som er nemme at gå til
for personer med manglende appetit.  

Samtidig arbejder vi på, at alle hovedmåltiderne til småt spisende bliver tjekket igennem
og gjort energirige og tilsat ekstra protein fra den bedste proteinkilde, hvis
der er behov for det.

 

Line var i starten af projektet rundt og se, hvordan personalet i de forskellige
bo enheder varmer kølemaden fra Madservice op.

Det blev gjort på rigtig mange forskellige måder. Mange ser en udfordring i at
opvarme maden, da tidspunktet falder sammen med medicinering af mange af
beboerne.

Line har indsamlet gode råd fra de steder, som opvarmer maden på en
måde, som spreder duft, uden at det er tidskrævende. Disse råd bliver skrevet
på etiketter og klistret på maden, så der er inspiration at hente for dem, som
står med udfordringerne.

 

I juni startede ernæringsscreeningen op i alle kommunens plejeboliger.
Sygeplejersker og assistenter blev undervist i, hvordan man vha.et spørgeskema
udfører screeningen af den ældre beboer. En del af personalet har efterfølgende ytret,
at de synes, at indførelsen af ernæringsscreeningen har medført et meget større fokus
på kost og måltider, som på en positiv måde får større opmærksomhed.


Udover disse tre punkter har der været gang i mange andre ting – eksempelvis fortalte
mange af beboerne, at de godt kunne tænke sig noget mere brød og kringle om eftermiddagen
i stedet for skærekage. Dette har resulteret i, at de nu får leveret en stor andel bake-off-brød og
kringle, som sættes i ovnen i plejeboligerne og derved spreder en skøn duft af friskbagt bagværk.

Alt i alt er der blevet sat rigtig mange gode tiltag i værk,
som de ældre vil få godt gavn af.