Hvem er vi

Hvem står bag gryderne

Vi har 14 meget engagerede professionelle madhåndværkere bag gryderne og i pakkeriet. Alle har fokus på at maden vi producerer og leverer er af høj kvalitet. Vi er meget fagligt stolte og arbejder alle mod samme mål, at gøre et godt stykke arbejde for borgerne der modtager vores mad.

Uddannelse

14 ernæringsassistenter

De har en faglig kostlig uddannelse

De har mange års erfaring indenfor kostforplejning

Kompetenceudvikling

Hos os er det vigtigt, at holde vores faglighed vedlige hele livet.

For at vedligeholde og udvikle arbejdspladsen som helhed og den enkeltes personlige kompetencer, har vi i 2014-16 gennemført 12 ugers kompetenceudvikling af alle medarbejdere.

Kursusindholdet i kompetenceudviklingen var blandt andet;

  • Optimering af produktion i institutionskøkkenerne

  • Hygiejne og egenkontrol

  • Det økologiske køkken

  • Ernæring, mad og måltider

  • Arbejdsmiljø

  • Diæter

  • Bæredygtighed i storkøkkener

  • Sensorik, kvalitet, smag og behag

  • Årstidernes råvarer i måltiderne

Professionelle madhåndværkere

 

Kost og Ernæringsforbundet