Hvem er vi

Hvad laver vi

Maden fra Assens Madservice er tilberedt efter moderne kvalitetsmetoder. Formålet er at opnå bedst mulig spisekvalitet for vores brugere og samtidigt sikre at maden bevarer indholdet af vitaminer og mineraler.

 

Produktionen er udstyret med moderne teknologiske maskiner, som gør arbejdet mere effektivt og aflaster medarbejderne for ergonomiske tunge arbejdsopgaver.

Der produceres hver uge til omkring 200 hjemmeboende borgere i Assens Kommune. Derudover produceres der mad til omkring 450 beboere på kommunens plejecentre og bosteder.
Der produceres i køkkenet 5 dage om ugen, fra mandag til fredag.