Fagfolk

Klimastrategi 2020-2050

Assens Kommune i grøn omstilling

Vi tager et stort ansvar på os, når vi producerer og leverer mad til andre mennesker. Der er mange kontroller og anbefalinger at leve op til for at føle sig ansvarlig i opgaveløsningen. Meget er rammesat og der er procedurer at støtte sig til og regler der skal efterleves.

I forhold til Klima og de nye klimavenlige kostråd, så er der målsætninger, men vejen derhen er ikke beskrevet. Der er mange anbefalinger at læne sig op af i arbejdet imod målet.

Vi vil, både personale og ledelse, i Assens Madservice gerne være First mover på området og blive et forbillede for andre aktører i Assens Kommune i arbejdet med klimavenlig mad, bæredygtig drift og reducering af madspild.

Vi læner os op af Fødevarestyrelsens udtagelser omkring klimavenlige kostråd;

Vi kan ikke alt, men vi kan alle noget

Indsats 27: Klimavenlig mad i alle kommunale institutioner 

CO2-udledningen fra den mad, vi spiser, kan blive
mindre og dermed mere klimavenlig.


Klimavenlig mad handler bl.a. om at:

1. Spise årstidens frugt og grønt

2. Spise mere grønt og mindre kød

3. Spise magert kød som fjerkræ og fisk med
lavere klimaaftryk end fx okse- og kalvekød.

4. Spise lokale råvarer (ikke altid et mere klimavenligt – afhænger af produktionsformen)

5. Reducere madspild i hele kæden

6. Stille krav til leverandører ved indkøb af råvarer
om mindst mulig emballage, og at det skal være klimavenlig emballage

7. Anvende mindst mulig emballage og bruge klimavenlig emballage til at levere mad til borgere
fra Madservice

8. Anvende vand fra hanen frem for flaskevand
(produktion og transport af plasticflasker undgås)

9. Engangsservice til mødeforplejning o.l. undgås
(hvis det er nødvendigt – så brug pap frem for plastic)

10. Købe større partier ind ad gangen, så transport
af varer reduceres. Anvendelse af én hovedleverandør.

11. Spise kartofler og rodfrugter frem for ris og
pasta

Der er mange aktører i Assens Kommune, der arbejder med mad. En kommunal indsats fra Assens Madservice vil kunne inspirere andre aktører til at arbejde med klimavenlig
mad og reduktion af madspild fx butikker, borgere, restauratører og producenter af fødevarer

Vi arbejder aktivt i Assens Madservice for at opfylde de opsatte Klimamål for vores område.