Borger

Bestilling og levering for hjemmeboende

Denne side henvender sig specielt for borgere i eget hjem

Bestilling


Din madchauffør har bestillingsseddelen med til dig. Hjemmeplejen kan være dig behjælpelig med at udfylde bestillingssedlen, hvis du har behov for det.
Du bestiller maden fra menukortet for 2 uger  ad gangen. Du skal bestille mindst 4 hovedretter hver uge.

Derud over kan du også bestille biretter, frokostplatter, råkost/salater, proteindrik og proteinrig dessert. Det er synligt på bestillings listerne hvad de forskellige ting koster.

 
Du kan aflevere den udfyldte bestillingsseddel til madchaufføren. Vi skal have din bestilling 6 uger før levering.

Hvis du ikke returnerer din bestilling


Hører vi ikke fra dig, vil du automatisk få leveret de syv første hovedretter på menuplanen.


Levering


Maden bliver leveret en gang om ugen, onsdagen eller torsdag året rundt. Hvis en helligdag falder på din leveringsdag så kommer vi også der.
Hvis du ikke er hjemme ved levering, kan madchaufføren bruge nøgleboks og derved låse sig ind og leverer maden. Dette sker kun efter skriftlig aftale med dig.

Påskeæg 2021 Hilsen til Borgere i eget hjem i påsken 2022